Γραφιστικές Yπηρεσίες

LOGO (ΛΟΓΟΤΥΠΟ)Το εμπορικό σήμα ή αλλιώς το λογότυπο μιας εταιρείας, είναι ένα
από τα σημαντικότερα συστατικά για μια επιτυχημένη στρατηγική Branding.
Είναι το οπτικό σύμβολο, το οποίο αντιπροσωπεύει την επιχείρησή
σας και αποτυπώνεται στο υποσυνείδητο των πελατών σας,
ως η καρδιά της εταιρικής σας ταυτότητας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για τη δημιουργία logo ή τον
επανασχεδιάσμο λογότυπου της εταιρίας σας.
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ.........................................................................................................
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ.........................................................................................................
FLYERS (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ).........................................................................................................
BUISNESS CARDS (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ).........................................................................................................
STICKERS (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ).........................................................................................................
ROLL UP BANERS.........................................................................................................
FLYING BANERS.........................................................................................................
A - BOARDS.........................................................................................................
ΕΝΤΥΠΟΘΗΚΕΣ.........................................................................................................
SNAP FRAMES.........................................................................................................
PROMO STANDS.........................................................................................................

Αρχική