ΚΤΕΛ Νάξου

Δευτέρα με Παρασκευή

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-SATURDAY ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ DESTINAΤΙΟΝ ΑΠΟ ΝΑΞΟ FROM NAXOS ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ FROM VILLAGES
ΚΩΜΙΑΚΗ-KOMIAΚl 13:30 07:05-15:30 ΚΟΡΩΝΟΣ-ΣΚΑΔΟ
13:30 07:30-15:55 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΒΟΥΝΟ ΖΑΣ) 11.00-13:30-15:00
07:50-16:15 ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS 11:00-13:30-15:00
07:50-16:15 ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI 11:00-13:30-15:00 08:00-16:30 ΧΑΛΚΙ-HALKI 11:00-13:30-15:00 08:00-16:30 ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ-DAMARIONAS 11:00-13:30-15:00 08:15-16:30 ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI 11:00-13:30-15:00 08:20-16:40 ΓΑΛΑΝΑΔΟ-GALANADO 13:30-15:00 08:30 ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)- ΑΓΕΡΣΑΝΙ
11:00-13:00
08:45-16:45 ΚΥΡΙΑΚΗ-SANDAY ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ DESTINAΤΙΟΝ ΑΠΟ ΝΑΞΟ FROM NAXOS ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ FROM VILLAGES ΚΩΜΙΑΚΗ-KOMIAΚl 13:30 07:05 ΚΟΡΩΝΟΣ-ΣΚΑΔΟ
13:30 07:30 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΒΟΥΝΟ ΖΑΣ) 13:30
07:50 ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS 13:30
07:50 ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI 13:30 08:00 ΧΑΛΚΙ-HALKI 13:30 08:00 ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ-DAMARIONAS 13:30 08:15 ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI 13:30 08:20 ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)- ΑΓΕΡΣΑΝΙ
13:30
08:20
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ DESTINAΤΙΟΝ ΑΠΟ ΝΑΞΟ FROM NAXOS ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ FROM VILLAGES
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΟLLΟΝ 13:30(ΠΕΜΠΤΗ)
6:50(ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ) 15:30(ΠΕΜΠΤΗ) ΚΩΜΙΑΚΗ-KOMIAΚl 13:30 07:05-15:45(ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚ) ΕΓΓΑΡΕΣ-EGGARES 13:30 07:25-10:30
ΚΟΡΩΝΟΣ-ΣΚΑΔΟ KORONOS-SΚADO 13:30 07:30-16:05(ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚ) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΒΟΥΝΟ ΖΑΣ)-AGIA MARINA (ZAS MOUNT.) 11:00-13:30-15:00 19:00 07:50-08:45-13:45-16:15 ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS 11:00-13:30-15:00-19:00 07:50-08:45-13:45-16:15
ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI 07:30-11:00-12:00-13:30-15:00-19:00 06:50-08:00-09:00-14:00-16:30
ΧΑΛΚΙ-HALKI 07:30-11:00-12:00-13:30-15:00-19:00 06:50-08:00-09:00-14:00-16:30 ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ-ΔΑΜΑΛΑΣ DAMARIONAS-DAMALAS 07:30-11:00-12:00-13:30-15:00-19:00 06:50-08:15-09:00-14:00-16:30 ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI 07:30-11:00-12:00-13:30-15:00-19:00 06:50-08:20-09:10-14:10-16:40 ΓΑΛΑΝΑΔΟ-GALANADO 07:30-12:00-13:30-15:00 07:55-08:30-09:20-14:20 ΜΕΛΑΝΕΣ ΚΟΥΡΟΣ-MELANES KOUROS 07:20-12:00-14:30 07:50-12:15-14:45 ΚΥΝΗΔΑΡΟΣ-KINIDAROS 12:00 07.45-12:30 ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)- ΑΓΕΡΣΑΝΙ GLYNADO-TRIPODES-AGERSANI 11:00-13:00-14:30-19:00 07:10-08:45-14.00-16.45 ΜΟΝΗ-ΜΟΝΙ 13:30 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7:45 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΕΡΑΜΩΤΗ-KERAMOTI 13:30 TΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ TUESDAY THURSDAY 07:20 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΔΑΝΑΚΟΣ-DΑΝΑΚΟS 13:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ TUESDAY THURSDAY 07:45 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΣΗ-MESSI 13:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ TUESDAY THURSDAY 07:00 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΟΤΑΜΙΑ-POTAMIA 13:30 ΤΡΙΤΗ THURSDAY 09:10 ΤΡΙΤΗ THURSDAY
13:30 ΤΡΙΤΗ TUESDAY
09:10 ΤΡΙΤΗ TUESDAY