ΚΤΕΛ Νάξου

Δευτέρα με Παρασκευή

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ DESTINAΤΙΟΝ ΑΠΟ ΝΑΞΟ FROM NAXOS ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ FROM VILLAGES
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΟLLΟΝ 13:30(ΠΕΜΠΤΗ)
6:50(ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ)
15:30(ΠΕΜΠΤΗ)
ΚΩΜΙΑΚΗ-KOMIAΚl 13:30 07:05-15:45(ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚ)
ΕΓΓΑΡΕΣ-EGGARES 13:30 07:25-10:30
ΚΟΡΩΝΟΣ-ΣΚΑΔΟ
KORONOS-SΚADO 13:30 07:30-16:05(ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚ)
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΒΟΥΝΟ ΖΑΣ)-AGIA MARINA
(ZAS MOUNT.)
11:00-13:30-15:00
19:00 07:50-08:45-13:45-16:15
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS 11:00-13:30-15:00-19:00 07:50-08:45-13:45-16:15
ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI 07:30-11:00-12:00-13:30-15:00-19:00 06:50-08:00-09:00-14:00-16:30
ΧΑΛΚΙ-HALKI 07:30-11:00-12:00-13:30-15:00-19:00 06:50-08:00-09:00-14:00-16:30
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ-ΔΑΜΑΛΑΣ
DAMARIONAS-DAMALAS 07:30-11:00-12:00-13:30-15:00-19:00 06:50-08:15-09:00-14:00-16:30
ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI 07:30-11:00-12:00-13:30-15:00-19:00 06:50-08:20-09:10-14:10-16:40
ΓΑΛΑΝΑΔΟ-GALANADO 07:30-12:00-13:30-15:00 07:55-08:30-09:20-14:20
ΜΕΛΑΝΕΣ ΚΟΥΡΟΣ-MELANES KOUROS 07:20-12:00-14:30 07:50-12:15-14:45
ΚΥΝΗΔΑΡΟΣ-KINIDAROS 12:00 07.45-12:30
ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)- ΑΓΕΡΣΑΝΙ
GLYNADO-TRIPODES-AGERSANI 11:00-13:00-14:30-19:00 07:10-08:45-14.00-16.45
ΜΟΝΗ-ΜΟΝΙ 13:30 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:45 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ-KERAMOTI 13:30 TΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ TUESDAY THURSDAY 07:20 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΔΑΝΑΚΟΣ-DΑΝΑΚΟS 13:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ TUESDAY THURSDAY 07:45 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΜΕΣΗ-MESSI 13:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ TUESDAY THURSDAY 07:00 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΠΟΤΑΜΙΑ-POTAMIA 13:30 13:30 ΤΡΙΤΗ ΤΡΙΤΗ THURSDAY TUESDAY 09:10 ΤΡΙΤΗ THURSDAY 09:10 ΤΡΙΤΗ TUESDAY

 

Σάββατο

ΣΑΒΒΑΤΟ-SATURDAY

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ DESTINAΤΙΟΝ ΑΠΟ ΝΑΞΟ FROM NAXOS ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ FROM VILLAGES ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΟLLΟΝ 13:30 06:50ΚΩΜΙΑΚΗ-KOMIAΚl 13:30 07:05-15:30 ΚΟΡΩΝΟΣ-ΣΚΑΔΟ 13:30 07:30-15:55 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΒΟΥΝΟ ΖΑΣ) 11.00-13:30-15:00 07:50-16:15
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS 11:00-13:30-15:00 07:50-16:15
ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI 11:00-13:30-15:00 08:00-16:30
ΧΑΛΚΙ-HALKI 11:00-13:30-15:00 08:00-16:30
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ-DAMARIONAS 11:00-13:30-15:00 08:15-16:30
ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI 11:00-13:30-15:00 08:20-16:40
ΓΑΛΑΝΑΔΟ-GALANADO 13:30-15:00 08:30
ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)-
ΑΓΕΡΣΑΝΙ
11:00-13:00 08:45-16:45

 

Κυριακή

ΚΥΡΙΑΚΗ-SANDAY

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ DESTINAΤΙΟΝ ΑΠΟ ΝΑΞΟ FROM NAXOS ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ FROM VILLAGES ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΜΙΑΚΗ-KOMIAΚl 13:30 07:05
ΚΟΡΩΝΟΣ-ΣΚΑΔΟ 13:30 07:30
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΒΟΥΝΟ ΖΑΣ) 13:30 07:50
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ-APEIRANTHOS 13:30 07:50
ΦΙΛΩΤΙ-FILOTI 13:30 08:00
ΧΑΛΚΙ-HALKI 13:30 08:00
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ-DAMARIONAS 13:30 08:15
ΣΑΓΚΡΙ-SAGRI 13:30 08:20
ΓΛΥΝΑΔΟ-ΤΡΙΠΟΔΕΣ(ΒΙΒΛΟΣ)-
ΑΓΕΡΣΑΝΙ
13:30 08:20