ΚΤΕΛ Πάρου

Δρομολόγια απο 06 / 05 / 2019 έως 19 / 05 / 2019

Δρομολόγια λεωφορείων από 06/05/2019 έως 19/05/2019 
  
Από Παροικία προς  Μαράθι- Κώστο- Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα-Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- 
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30*, 10.00 ,12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.30* 
Σαββατοκύριακο:07.30*, 10.00, 12.10*, 14.00*, 16.00*, 18.30 
  
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία 
07.25Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*, 19.30 
  
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό 
  
Από Παροικία προς Νάουσα 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 10.40*, 12.10, 13.50*, 14.15, 16.10, 18.00,20.00 
Σαββατοκύριακο:07.25*, 09.00, 10.00, 10.40*12.10, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
  
Από Νάουσα προς Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.30*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30, 17.05,18.30,20.30 
Σαββατοκύριακο:07.40,  09.30*, 10.30, 11.30*12.30, 14.35,16.30, 17.05, 18.30, 20.30 
  
*Μέσω Καμαρών 
  
Από Παροικία προς Αλυκή 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45, 20.10 
Σαββατοκύριακο:07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.10^, 14.10^,16.10^, 17.45, 20.10^ 
  
Από Αλυκή προς Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 09.15>, 12.10*, 13.55, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40 
Σαββατοκύριακο:07.40*,09.15>, 12.40, 13.40,  14.40,16.40, 18.10*, 20.40 
  
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας 
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου 
  
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος) 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45^,20.10 
Σαββατοκύριακο:07.10 , 09.10, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45^, 20.10 
  
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25, 12.25, 13.45*,14.25>, 16.25*, 18.25, 20.25* 
Σαββατοκύριακο:07.50,  09.25, 11.25*12.25*,13.25*, 14.25*,16.25*, 18.25, 20.25* 
  
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής 
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου 
> Mέσω  Βουτάκου 
  
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό 
Δευτέρα-Παρασκευή: 10.40*, 13.50* 
  
Από Νάουσα προς Δρυό 
Δευτέρα-Παρασκευή: 11.00, 14.15 
  
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05, 16.30 
  
Από Παροικία προς Βουτάκο 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10 
Σαββατοκύριακο:07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10 
  
Από Βουτάκο προς Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45, 09.20, 11.35, 12.20, 13.50, 14.35, 16.35, 18.15, 20.35 
Σαββατοκύριακο:07.45,  09.20,11.35,  12.35,13.35,14.35, 16.35, 18.15, 20.35 
  
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία 
 08.55,  11.55,13.05, 14.55, 17.25 
  
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία 
07.05 
  
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό 
07.30,10.40, 12.10, 14.15, 16.10, 18.30 
  
Από Αγκαιριά προς Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.35>, 09.10>, 12.05*, 13.55, 14.45, 16.45, 18.00,20.45 
Σαββατοκύριακο:07.35>, 09.10>, 11.45, 12.45,13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 20.45 
  
Από Παροικία προς Αγκαιριά 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45, 20.10^ 
Σαββατοκύριακο:07.10,  08.45, 11.10^, 12.10^,13.10^,14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^ 
  
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας 
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου 
  
Από Κώστο προς Παροικία 
07.40,09.30, 13.35, 15.30,17.55, 20.00 
  
Από Κώστο προς Δρυό 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45*, 12.25*, 14.30*, 16.25*, 18.45* 
Σαββατοκύριακο:07.45*, 12.25*,14.15*, 16.15*, 18.45* 
  
* Άσπρο Χωριό 
  
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία 
 07.30,09.20, 12.15,  13.25, 15.20, 17.45, 19.50 
  
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30,16.50 
  
Από Πρόδρομο προς Δρυό 
07.55, 11.05, 12.35, 14.35,16.30, 18.50 
  
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία 
07.30,09.20, 12.15,  13.25, 15.20, 17.45, 19.50 
  
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25 
  
Από Μάρμαρα προς Δρυό 
07.55, 11.05, 12.35, 14.35,16.30, 18.50 
  
                                          Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία                                            
07.25,09.15, 12.10,  13.20, 15.15, 17.40, 19.45 
  
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25,16.45 
  
Από Μάρπησσα προς Δρυό 
07.55, 11.05, 12.35, 14.35,16.30, 18.50 
  
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία 
07.20,09.10, 12.05,  13.15, 15.10, 17.35, 19.40 
  
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20,16.40 
  
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό 
08.00, 11.10, 12.40, 14.40, 16.40, 18.50 
  
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία 
07.20,09.10, 12.05,  13.15, 15.10, 17.35, 19.40 
  
Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20,16.40 
  
Από Λογαρά προς Δρυό 
08.00, 11.10, 12.40, 14.40, 16.40, 18.50 
  
Από Παρασπόρο προς Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55,09.30, 11.35, 12.35,13.55, 14.50, 16.55, 18.30, 20.30 
Σαββατοκύριακο:07.55,  09.35, 11.55, 12.55, 13.55,14.55, 16.55, 18.30, 20.30 
  
Από Παροικία προς Παρασπόρο 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10,07.30, 08.45, 09.10,10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10 
Σαββατοκύριακο:07.10, 08.45, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10 
  
Από Πεταλούδες προς Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.20, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55, 20.55 
Σαββατοκύριακο:07.20, 08.55, 11.20, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55, 20.55 
  
Από Παροικία προς Πεταλούδες 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 10.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10 
Σαββατοκύριακο:07.10, 08.45, 11.10, 12.10,13.10, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10 
  
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο 
07.10, 08.45, 10.10, 12.10, 14.15,16.10,17.45 
  
Από Πούντα προς Αεροδρόμιο 
10.25,12.25, 14.25,16.25 
  
Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία 
09.00 
  
Από Λεύκες προς Παροικία 
07.35,09.25, 12.25, 13.30, 15.20, 17.50, 19.50 
  
Από Λεύκες προς Δρυό 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50*,12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.50 
Σαββατοκύριακο: 07.50*, 12.30*, 14.20*, 16.20*, 18.50 
  
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό 
  
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία 
07.50,  09.00,12.00,  13.05, 15.00, 17.30, 19.30 
  
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10,16.30 
  
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία 
07.50,  09.05,12.05,  13.05, 15.05, 17.35, 19.35 
  
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία 
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.15,16.35 
  
Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες 
11.00,13.30, 14.35 
  
Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα 
11.45,16.25 
  
Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€. 

Αρχική