ΚΤΕΛ Πάρου

18/03/2019 έως 31/03/2019

Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30*, 10.40*,12.10*, 14.15*, 16.10*
Σαββατοκύριακο:12.10*, 14.00*, 16.00*

Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*
Σαββατοκύριακο:08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 11.00*, 12.10, 13.50*, 14.15, 16.10, 18.00
Σαββατοκύριακο:09.00, 12.10, 14.00, 16.00, 18.00

Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 11.30*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30, 18.30
Σαββατοκύριακο:09.30*, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30

*Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45
Σαββατοκύριακο:08.45,  12.10^, 14.10^,16.10^, 17.45

Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40>, 09.10>, 12.10*, 13.55, 14.40, 16.40, 18.05*
Σαββατοκύριακο:09.10*, 12.40, 14.40, 16.40, 18.05*

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45^
Σαββατοκύριακο:08.45^, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45^

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25, 12.25, 13.45*,14.25>, 16.25*, 18.25
Σαββατοκύριακο:09.25, 12.25*, 14.25*, 16.25*, 18.25

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 13.50*

Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 14.15

Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45

Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 09.15, 12.20, 13.50, 14.35, 16.35, 18.15
Σαββατοκύριακο:09.15, 12.35, 14.35, 16.35, 18.15

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  08.55, 13.05, 14.55, 17.25
Σαββατοκύριακο:  08.55, 13.05, 14.55, 17.25

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:12.10, 14.00, 16.00

Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.35>, 09.05>, 12.05*, 13.55, 14.45, 16.45, 18.00
Σαββατοκύριακο:09.05*, 12.45, 14.45, 16.45, 18.00

Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40,09.30, 13.35, 15.30,17.55
Σαββατοκύριακο:09.30, 13.35, 15.30, 17.55

Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45*,10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.25*
Σαββατοκύριακο:12.25*, 14.30*, 16.15*

* Άσπρο Χωριό

Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30,09.20, 13.25, 15.20, 17.45
Σαββατοκύριακο:09.20, 13.25, 15.20, 17.45

Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30

Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55, 11.05, 12.35, 14.35,16.30
Σαββατοκύριακο: 12.35, 14.20,16.20

Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.35,15.20, 17.45
Σαββατοκύριακο:09.20, 13.35, 15.20, 17.45

Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00,11.10, 12.40, 14.45, 16.40
Σαββατοκύριακο:12.40, 14.30, 16.20

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25,09.15, 13.20, 15.15, 17.40
Σαββατοκύριακο:09.15, 13.20, 15.15, 17.40

Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25

Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55, 11.10, 12.35, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο: 12.35, 14.30, 16.25

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.10,13.15, 15.10, 17.35
Σαββατοκύριακο:13.15, 15.10, 17.35

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.35, 16.25

Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.10,13.15, 15.10, 17.35
Σαββατοκύριακο:09.10, 13.15, 15.10, 17.35

Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20

Από Λογαρά προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.35, 16.35

Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55,09.30, 11.45, 12.45,13.55, 14.50, 16.55, 18.30
Σαββατοκύριακο:09.35,  12.55, 14.55, 16.55, 18.30

Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10,07.30, 08.45, 10.10,11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45
Σαββατοκύριακο:08.45,  12.10, 14.10 , 16.10, 17.45

Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.20, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55
Σαββατοκύριακο:08.55, 12.50, 14.50, 16.50, 17.55

Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 10.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10,08.45, 10.10, 14.15
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 14.10

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα-Παρασκευή: 10.25,14.25
Σαββατοκύριακο:12.25, 14.25

Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00,11.15
Σαββατοκύριακο:09.00

Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.35,09.25, 13.30, 15.20, 17.50
Σαββατοκύριακο:09.25, 13.30, 15.20, 17.50

Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50*,11.00*, 12.30*, 14.30*, 16.30*
Σαββατοκύριακο: 12.30*, 14.20*, 16.20*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00,13.05, 15.00, 17.30
Σαββατοκύριακο:09.00, 13.05, 15.00, 17.30

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.05,13.10, 15.05, 17.30
Σαββατοκύριακο: 09.05, 13.10, 15.00, 17.30

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.15

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.