ΚΤΕΛ Πάρου

22 / 04 / 2019 έως 05 / 05 / 2019

Καθημερινά

20:00 από Παροικία προς Νάουσα , με επιστροφή 20:30  20:10 από Παροικία προς Πούντα , Βουτάκο , Αλυκή με επιστροφή 20:25 από Πούντα , 20:40 από Αλυκή

Μ.Τετάρτη 22:10 από Παροικία , Νάουσα , Δρυό 22:10 από Παροικία προς Πούντα , Βουτάκο , Αλυκή

Μ.Πέμπτη 23:10 από Παροικία , Νάουσα , Δρυό 23:10 από Παροικία προς Πούντα , Βουτάκο , Αλυκή

Μ.Παρασκευή 20:10 από αφετηρία Παροικίας (20:30 αφετηρία Νάουσας) προς Μάρπησσα για τις αναπαραστάσεις των παθών.Επιστροφή 00:00 από Μάρπησσα προς Νάουσα και Παροικία.22:10 από Παροικία , Νάουσα , Δρυό 22:10 από από Παροικία προς Πούντα , Βουτάκο , Αλυκή