Σινεμά

Αλαντίν

13 / 06 / 2019 ώρα 21:30 Παλλάς (θερινό)
14 / 06 / 2019 ώρα 21:30 Παλλάς (θερινό)
15 / 06 / 2019 ώρα 21:30 Παλλάς (θερινό)
16 / 06 / 2019 ώρα 21:30 Παλλάς (θερινό)
17 / 06 / 2019 ώρα 21:30 Παλλάς (θερινό)
18 / 06 / 2019 ώρα 21:30 Παλλάς (θερινό)
19 / 06 / 2019 ώρα 21:30 Παλλάς (θερινό)

Αρχική