Σινεμά

Spider-Man: Μακριά από τον Τόπο του

16 / 08 / 2019 ώρα 20:30
Δεσμοί αίματος

16 / 08 / 2019 ώρα 22:45
17 / 08 / 2019 ώρα 22:30
18 / 08 / 2019 ώρα 22:30
19 / 08 / 2019 ώρα 20:30
20 / 08 / 2019 ώρα 22:30
Ο ευγενικός κύριος Λινκ

17 / 08 / 2019 ώρα 20:30
18 / 08 / 2019 ώρα 20:30
Ο Βασιλιάς των Λιονταριών

19 / 8 /2019 ώρα 22:30
20 / 8 / 2019 ώρα 20:15
21 / 8 / 2019 ώρα 20:15
22 / 8 / 2019 ώρα 22:30
23 / 8 / 2019 ώρα 20:15

Αρχική