Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πάρου

Υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η εργολαβία «Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Πάρου (2018)», προϋπολογισμού 60.000 πλέον ΦΠΑ. Έγινε διαγράμμιση διπλής αξονικής γραμμής και οριογραμμών εκατέρωθεν, πλάτους 12 εκατοστών, στις οδούς:

• Παροικιά (διασταύρωση προς Λεύκες) – Λεύκες – Όρμος πίσω Λιβάδι (όριο οικισμού), μέσω Μαραθίου, Αρχιλόχου και Μάρπησσας.
• Παροικιά (διασταύρωση προς Λεύκες) – Χριστός – Νάουσα (όριο οικισμού).
• Παροικιά – Πούντα (όριο οικισμού).

Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον της μελέτης, με χρήση των απρόβλεπτων εξόδων, διπλή αξονική γραμμή στην οδό Παροικιά – Αγκαιριά. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας.