Χρηματοδότηση Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Χρηματοδότηση Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – κατανομή έτους 2020,αλλά και προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Αυγούστου-Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών.

Συγκεκριμένα:

– Στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα αποδοθεί το ποσό των 424.000,00 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και 2.998.000,00 για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας.

– Στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης καταβάλλεται το ποσό των 269.024,05 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του.

Next Post

"Μέτρα στήριξης εμπορικών επιχειρήσεων σε τουριστικές περιοχές"

Πε Ιούλ 16 , 2020